Välkomna till en blogg som heter duga

I denna blogg kommer vi posta nyheter från sajten KalmarLT.se

Patient dog efter häckling

Patient dog efter häckling då en 49-årig kvinna kallades hypokondriker då hon hade sökt hjälp två dagar i rad efter svåra ryggsmärtor. 2 veckor efter hon blev kallad hypokondriker dog kvinnan i cancer. Patient dog efter häckling Patient dog efter häckling på landstinget i Kalmar län. Kvinnan som sökte hjälp vid två tillfällen på efterföljande dagar […]

Läs mer →

Skrattretande utspel om förtroende

Skrattretande utspel om förtroende när landstingsdirektör Alf Jönsson går ut på ltkalmars hemsida och slår sig för bröstet om att man har bra förtroende i länet för sjukvården. Tittar man närmre på siffrorna är det skrattretande hur landstingsdirektören framhäver sitt eget arbete.  Skrattretande utspel om förtroende Skrattretande utspel om förtroende publicerades nyligen på ltkalmars hemsida. […]

Läs mer →

Landstinget vill avskaffa Regionförbundet 2019

Landstinget vill avskaffa Regionförbundet 2019 och verkar tycka att förbundet har spelat ut sin roll. Anders Henriksson menar att man måste vara klar med sitt arbete 2016/2017. Man kommer ta ett beslut på landstingsfullmäktige redan nu i mars om man ska gå vidare eller inte.  Landstinget vill avskaffa Regionförbundet 2019 Landstinget vill avskaffa Regionförbundet 2019 […]

Läs mer →

Landstinget intresserat av helikopter

Landstinget intresserat av helikopter då andra landsting nu ser över möjligheten till samordning. Landstinget kommer då med all säkerhet investera i en helikopter med efter det att Landstinget i Östergötlands rapport om dess nyttoeffekter är klar.  Landstinget intresserat av helikopter Landstinget intresserat av helikopter då andra landsting nu sneglar mot en typ av samordning. Landstinget […]

Läs mer →

Landstingsledningen hånar budget

Landstingsledningen hånar budget och bryr sig inte alls om egentligen om förvaltningarna håller sin budget eller inte. Med ett ”top-down”-ledarskap som landstingsdirektör Alf Jönsson för så tilldelar han helt enkelt bara medel och verkar inte alls vara verklighetsförankrat. Två förvaltningar flaggar redan från början att man inte ämnar följa budget. Landstingsalliansen rasar mot denna slapphet […]

Läs mer →

Anders Henriksson avslöjar sitt ledarskap

Anders Henriksson avslöjar sitt ledarskap när han i en artikel i Östra Småland rackar ner på medfinansiering i vården. Han förklarar då helt öppet att det finns en risk att ambitionsnivån sänks för den ”vanliga vården”. Ordagrant säger Henriksson ”Medfinansiering kan ledda till att vi sänker ambitionsnivån i den offentliga vården.” Anders Henriksson avslöjar sitt […]

Läs mer →

Yvonne Hagberg lovar tunt

Yvonne Hagberg lovar tunt då hon till Sveriges Radio säger att hon kan se en klar minskning på behovet av antalet sköterskor redan 2016. Christer Jonsson som är Centerns ledare i Landstinget i Kalmar län visar stor oro då man inte verkar ta tag i problemet och antalet hyrsköterskor växer. Yvonne Hagberg lovar tunt Yvonne […]

Läs mer →